Ep.05 - Snøhetta par cilvēkiem, procesiem un projektiem

may 12, 2020

Scroll down for English!

Piektā Trentini Talk Show epizode izrādījusies personiska – Carl-Andreas Aspelund mums atklāja, ka viņš ir Vēsmas bijušais students. Kā daudzi norvēģu dizaineri, savu dizaina izglītību Carl-Andreas uzsāka Dānijā, Krabbesholm Højskole, kur viņš apguva radošās domāšanas pamatus. Bakalaura grādu tirdzniecības dizainā viņš ieguva Westerdals School of Communication Oslo. Carl-Andreas saka, ka ir ļoti pateicīgs par konceptuālās domāšanas un zīmološanas iemaņām, ko guvis Weterdals skolā.

Priekš Carl-Andreas mācības nekad nav beigušās. Viņš apguvis dizainu, sākot no modes līdz pat arhitektūrai, un visu, kas starp tiem. Skola, kas atstājusi vislielāko iespaidu uz dizainera domāšanu, ir Royal College of Art Londonā, kur Carl-Andreas ieguva maģistra grādu interjera arhitektūrā. Lai gan viņš atzīst, ka mācības tur bijis milzīgs izaicinājums, Carl-Andreas iesaka šo skolu visiem jaunajiem dizaineriem.

Pavadījis dažu gadus Londonā, tur strādājot pie saviem dizaina projektiem, Carl-Andreas atgriezās Norvēģijā, lai izietu praksi Snøhetta. Kopš tā laika prakse pārvērtusies pastāvīgā darba vietā, un Carl-Andreas Snøhetta strādā nu jau trīs gadus. Slavenajā norvēģu dizaina studijā viņam visvairāk patīk cilvēki – tieši no tiem, Carl-Andreas gūst iedvesmu savam darbam.

Katru gadu Snøhetta komanda kopā dodas pārgājienā uz kalnu, kam ir tāds pats nosaukums kā studijai.

Varētu teikt, ka Snøhetta darba stils ir visai plūstošs. Viņi ne tikai jauc dažādu disciplīnu robežas, bet studijas dizaineri regulāri maina savas lomas uzņēmumā, piemēram, ainavu arhitekts kļūst par produktu dizaineru, ļaujot gūt svaigu perspektīvu. Strādājot pie projektiem, Snøhetta nebaidās sasmērēt rokas – kolīdz iespējams, viņi izgatavo maketus, lai nodotos telpiskām prāta vētrām. Maketi ļauj vienkāršāk un efektīvāk sadarboties ar klientiem. Snøhetta nepiekopj noteiktu darba procesu, katrs var nākt klajā ar savām idejām un meklēt savu unikālo skatījumu.

Mēs izmantojām šo iespēju, lai parunātu par Snøhetta jaunāko projektu, kas tika pabeigts vien pirms dažām nedēļām, – unikālo iepirkšanās kvartālu Moniker Oslo. Šī modes veikala dizaina radīšana bijusi neparasta pieredze. Pirmkārt, kad klients uzrunāja Snøhetta, viņiem bija tikai ideja par to, kāds šis zīmols varētu būt. Otrkārt, klients nekoncentrējās uz pārdošanu, bet gan gala lietotāju.

Moniker koncepta pamatā ir līdzīgi hameleonam vienmēr mainīgā sievietes daba. Tieši tāpēc Snøhetta nolēma veikalu sadalīt piecās daļās, kas katra simbolizē kādas ikoniskas sievietes iedvesmotu rakstura īpašību. Katra no daļām ir unikāla – katrai ir savs logo un burtveidols, katra iemieso vienu no īpašībām plānojumā, izvēlētajos materiālos un produktos. Ja meklē bikškostīmu, dodies uz aktrises un izgudrotājas Hedijas Lamāras iedvesmoto “Ambiciozo” sadaļu. Savukārt, 19. gadsimta ceļotājas Izabellas Bērdas iedvesmotajā “Zinātkārajā” nodaļā atradīsi patiesi unikālus kolekcionējamus priekšmetus.

Moniker ir ļoti veiksmīgs sociālajos medijos. Uzmanību piesastošā “Izteiksmīgā” nodaļa, ko iedvesmojusi ikoniskā dziedātāja Greisa Džonsa, ir veikala fotografētākā telpa. Carl-Andreas nepārtraukti to redz uznirstam Instagram. Šī veikala daļa atrodas blakus ielai un pievērš garāmgājēju uzmanību ar mainīgajām mākslas instalācijām. Lai vai kā, Carl-Andreas nerada interjerus Instagram. Viņš ir pārliecināts, ka interjera galvenais uzdevums ir radīt pieredzi, nevis izskatīties labi fotogrāfijās.

Carl-Andreas strādā ne tikai pie tirdzniecības dizaina. Viens no pēdējiem projektiem ir Emotions in Antiquity and Ancient Egypt Exhibition izstādes dizains Oslo kultūrvēstures muzejam. Šajā projektā Snøhetta vēlējās radīt saikni starp apmeklētāju un izstādē redzamajiem priekšmetiem, tāpēc, sadarbojoties ar konservatoriem, viņiem izdevās atrast veidu, kā ļaut cilvēkiem pieskarties eksponātiem.

Covid19 pandēmijas dēļ pieskārieni kļuvuši par sarežģītu tēmu. Muzejiem, kas paļāvušies uz skārienjūtīgajiem ekrāniem, tagad būs jāatrod jauns veids, kā integrēt tehnoloģijas. Carl-Andreas ir pārliecināts, ka ar laiku robežas starp tehnoloģijām un telpu zudīs, un mums būs arvien vairāk iespēju radīt katram apmeklētājam piemērotu muzeja vai iepirkšanās pieredzi.

Pandēmija likusi mums nopietnāk uztvert higiēnas jautājumus, tāpēc turpmāk dizaineri pievērsīs lielāku lomu materiālu izvēlei. Tirgotājiem nāksies ierobežot saskarsmes punktus, un digitālās platformas kļūs par vēl nozīmīgāku pārdošanas daļu, piedāvājot to pašu pieredzi, ko fizisks veikals.

Carl-Andreas domā, ka šī brīža situācijai vajadzētu tirgotājus iedvesmot atvērt savas telpas un dot sabiedrībai labumu. Vairs nepietiek ar jauku veikalu, tam jāiemieso uzņēmuma vērtības un pārliecība. Ņemot vērā, ka cilvēku skaits veikalos var tikt limitēts, zīmoliem jārada patīkama gaidīšanas pieredze.

ENG: 

The fifth episode of Trentini Talk Show turned out to be personal as Carl-Andreas Aspelund revealed that he is a former student of Vēsma. Like many Norwegian designers, he started his design education in Denmark, Krabbesholm Højskole where he learned about creative thinking. Later he moved on to Westerdals School of Communication in Oslo where he got his Bachelor’s degree in Retail Design. Carl-Andreas says that he feels grateful for the conceptual thinking and branding skills he gained at Westerdals.

Carl-Andreas’s learning process is never ending. He has studied design from fashion to architecture and everything in-between. The school that has had the biggest impact on his thinking is the Royal College of Art in London, where he got his Master’s in Interior Architecture. Carl-Andreas says that he cannot recommend this school enough, although it was very challenging.

After spending a few years in London and working on his design projects there, Carl-Andreas returned to Norway for an internship in Snøhetta. Since then, the internship has turned into a permament position and he’s been working for Snøhetta for the past three years. What he loves most about the famous Norwegian design studio are the people. It’s also where he finds his design inspiration.

You could say that Snøhetta has a very fluid workstyle. Not only they blend different disciplines, but designers often change their roles, landscape designer becoming a product designer, for example. It helps to gain a fresh perspective. Snøhetta has a very hands-on approach when it comes to projects. As soon as it is possible, they are making models to brainstorm with their hands. Models also help to collaborate with their clients. Snøhetta does not have a particular work process, everyone can come up with their own ideas and find their own perspective.

We used this opportunity to talk about the latest of Snøhetta’s projects, which was finished just two weeks ago, a unique shopping district Moniker in Oslo. Designing the fashion store has been an unusual experience. Firstly, when the client approached Snøhetta, all they had was just an idea of what this brand could be. Secondly, the client was not concentrating on the sales, but on the end-user instead.

The main idea behind the Moniker concept is that women are ever changing, like chameleons. That is why Snøhetta decided to divide the store in five spaces representing five personality traits, each inspired by an iconic woman. Every space is unique, with its own logo and typeface, each one embodies one of the personalities in the layout, colours, materials and products. You could look for a pantsuit in the more classic ‘Ambitious’ section inspired by the actress and inventor Heddy Lamar or find a truly-unique collectible in the ‘Curious’ section influenced by the 19th century explorer Isabella Bird.

Moniker has been very successful on social media. The attention-grabbing ‘Distinctive’ section inspired by the bold singer Grace Jones is the most photographed space of the store. Carl-Andreas sees it popping up on Instagram all the time. This part of the store is located by a street and grabs the by passers’ attention with changing art installations. However, Carl-Andreas is not creating interiors for Instagram. He believes that interior’s main task is to create an experience not just look good in the photos.

Carl-Andreas is not working only on retail design. One of the latest projects is the design for the exhibition Emotions in Antiquity and Ancient Egypt Exhibition in the Museum of Cultural History in Oslo. For this project, they wanted visitors to create a bound with the objects seen in the exhibition and working closely with conservators, they found a way to allow people to touch the objects.

Touching might be a complicated topic with the Covid19 pandemic. Museums that have depended on touchscreens will have to find a new way to use technology. Carl-Andreas believes that with time, the boundaries between technologies and spaces will become seamless and we will have even more options to tailor museum or retail experiences to each individual.

The pandemic has made us more aware of the safety and hygiene, so designers will pay more attention to the material use in the future. Retailers will have to limit the touch points and digital platforms will become an even greater part of the retail, offering the same experience as physical stores.

Carl-Andreas thinks that the current situation should inspire retailers to open up their space and give back to the local community. It is no longer enough to have a nice store, you also have to represent brand’s values and believes. As there might be limitations to the amount of people in the store, brands will have to create a pleasant waiting experience.

No items found.