Privātmāja Ventspilī

Inese Lapiņa
2016

Dzīvojamā māja Ventspilī. Būvēta 19.gadsimta sešdesmitajos gados, ēka atrodas pilsētas daļā, kur saglabājušās vēl citas 19. un 20. gadsimta senās būves. Lai gan saglabājis savas sešdesmito gadu vēsmas, objekts nav arhitektūras piemineklis. Tas ļāvis dzīvojamo ēku pielāgot šodienas kritērijiem un dzīvesveida prasībām. Radot šo interjeru, būtiski bija iedzīvināt šīs ēkas pirmatnējo elpu, veiksmīgi savienojot seno ar jauno un mūsdienīgo.

No items found.