SENSE OF MARCH BY ZANE TETERE-ŠULCE

march 18, 2022

Manu šī mēneša sajūtu veido nenoliedzamas skumjas un apjukums, bet pārliecība, ka tumsai seko gaisma. Šo laiku šķiet būtiski izmantot lietderīgi, izvērtējot savu rīcību un tās ietekmi. Tā ir iespēja nonākt līdz katra paša individuālajai esencei un veltīt enerģiju tam, kas ir patiesi svarīgs. Iedvesmo līdzcilvēku spēja sadarboties cilvēcības vārdā, noliekot malā ambīcijas.

Kā arhitektūra un dizains veicina izmaiņas sabiedrībā?

Arhitektūra un dizains ietekmē individuālo un kolektīvo noskaņojumu un rīcību, var veicināt vienotību, spēlē lielu lomu aktuālu problēmsituāciju novēršanā un labākas nākotnes veidošanā. Piemēram, šobrīd sabiedrībai būtiskas tēmas ir urbanizācija, ilgtspēja un Eiropas zaļais kurss. Līdz ar to arhitektu un dizaineru dienaskārtībā ir kopienu veidošana, dabas ienešana pilsētvidē, materiālu atkārtota izmantošana, videi draudzīga būvniecība u.c.

Viens no “Open AD” šī brīža projektiem ir multifunkcionālais kvartāls “Grīziņdārzs” – kādreizējā fabrika “Rīgas adītājs” un biroju ēku komplekss “Zemitānu centrs”. Pirmkārt, projekts paredz saglabāt oriģinālos apjomus, pielāgojot tos mūsdienu vajadzībām. Attīstot to, uz katra soļa esam domājuši par lietotāju labjūti. Piemēram, kvartālā prioritāte vairs netiks piešķirta auto, bet gan gājējiem un velo braucējiem, kā arī ēku jumtiem tiks piešķirta papildu funkcionalitāte, uz tiem ierīkojot terases un izvietojot zaļumus. Kopā ar attīstītāju redzam, ka “Grīziņdārzam” ir potenciāls kļūt par jaunu rajona atpazīstamības zīmi un pulcēšanās vietu. Ja runājam par mazāku mērogu, tad nesen radījām interjeru zobārstniecības klīnikai “LAVA Dental”, kur mūsu uzdevums bija citstarp veicināt pacientu labjūti, mazinot satraukumu un sāpes. Iedvesmojāmies no spa un skaistumkopšanas salonu estētikas un gaisotnes.

Interjera un dizaina mijiedarbība ar citām jomām.

Kā modernisma filozofijas piekritēja es uzskatu, ka interjers nav nodalāms no ēkas arhitektūras un apkārtējās ainavas jeb vides un līdz ar to dizains ir jārisina ar izpratni par un iejūtību pret šo kontekstu. Šī kompleksā pieeja ietver sadarbību ar visdažādākajiem speciālistiem, sākot no inženiertīklu projektētājiem līdz amatniekiem un māksliniekiem. Respektīvi, ļoti būtiski ir attīstīt spēju sadarboties, pārliecināt un iesaistīt vīzijas īstenošanā, vienam otru atbalstot un papildinot.

Protams, viss dizaina process norit mijiedarbībā ar klientu, izzinot ģimenes vai uzņēmuma vēlmes, vajadzības un vērtības un tulkojot tās dizaina valodā. Attiecībā uz uzņēmumiem jāpiemin arī interjera mijiedarbība ar zīmola tēlu un mārketinga stratēģiju. No “Open AD” pēdējā laikā īstenotajiem projektiem šo uzskatāmi parāda restorāna “Snatch” un finanšu uzņēmuma “TWINO” biroja interjeri, kā arī labsajūtas komplekss “Ziedlejas”, kur arhitektūra un dizains palīdz piesaistīt jaunas auditorijas, stiprinot pirts kultūru un tās nozīmi sabiedrībā.

Cik liela ir ekoloģijas un ilgtspējības loma arhitektūrā un dizainā Jūsu skatījumā? 

Tas ir stāsts par pareizi pieņemtiem lēmumiem. Ilgtspējīgi risinājumi ir atkarīgi no izpētes un iedziļināšanās, no spējas redzēt lielo bildi un akli nesekot tendencēm. Tas ir par arhitektu, dizaineru, attīstītāju, politikas veidotāju un citu iesaistīto pušu spēju nerīkoties pašmērķīgi, bet gan klienta un sabiedrības interesēs.

https://www.openad.lv

__________________________________________________________________________________________________________

Produktu izlase:

Magis – Bell Chair – Ražošanā izmanto pārstrādātu polipropilēnu. Pats krēsls ir 100% pārstrādājams.

https://www.magisdesign.com/product/bell-chair/

+kouple – BLT_CAP – Spēcīgs mūsdienu Ukrainas produktu dizains.

https://pluskouple.com/bltcap

Boffi & Fantini – Aboutwater A107WF – Ilgtspējīgi materiāli un ūdeni taupošs mehānisms.

https://www.fantini.it/prodotto_dettaglio.php?idcon=2&concept=2&id=25&idclaserie=10&tipo[]=25&id_raggruppamento=9&id_prodotto=15965&all=ok&nome=A107WF&lang=ING

No items found.