Inovatoru darba vieta

Kas mūsdienās ir radošs darbs? Pavisam nesen darba radošumu attiecināja gandrīz vien uz māksliniekiem, dizaineriem un arhitektiem, bet, attīstoties tehnoloģijām, kas spēj tikt galā ar monotoniem darbiem, spēja domāt ārpus kastes kļuvusi par vienu no centrālajām vērtībām darba tirgū.

Lai darbinieku jaunrades gars plauktu un zeltu, darba devējiem, biroju plānotājiem un dizaineriem jādomā par to, kā nodrošināt radošajiem piemērotu darba vietu un ritmu. Labs biroja dizains atspoguļo veicamo uzdevumu struktūru, dodot lietotājiem brīvību izvēlēties savai vēlmei un darba stilam atbilstošāko vidi. Gan privātums un vajadzība koncentrēties, gan socializēšanās un atslodze – lai veicinātu radošumu un inovācijas, nepieciešams rast telpu tam visam.

INDIVIDUĀLA FOKUSA TELPA

 • Norobežojumi ļauj izvairīties no uzmanības novēršanas un nodrošina indivīda vajadzību pēc privātuma.
 • Paredzi telpas pielāgojamību lietotāja vajadzībām, kas var palīdzēt produktīvam darbam, piemēram, rīkus ideju attīstīšanai un fiksēšanai.
 • Nodrošina piekļuvi analogai un digitālai informācijai, tajā skaitā vietu apmeklētājam, kas formālā diskusijā var dalīties ar savām zināšanām.

FOKUSA TELPA GRUPĀM

 • Nodrošini iespēju darbiniekiem vienkārši un ātri sanākt nelielās darba grupās un viegli sasniegt vienam otru.
 • Grupu fokusa telpai norobežojums nepieciešams tikpat ļoti, cik individuālajai. Izolācija palīdz saglabāt darba produktivitāti, izvairoties no uzmanības novēršanas un traucēkļiem.
 • Iekļauj risinājumus idejas attēlošanai un fiksēšanai, piemēram, tāfeles un displejus. Nodrošini iespēju iesaistīt cilvēkus no “ārpuses” un noturēt video sapulces.
 • Atvēlot vietu brīvai kustībai, tiek veicināta vienlīdzīga grupas dalībnieku iesaiste.

TELPA INDIVIDUĀLAI ATSLODZEI

 • Veido to pēc iespējas atvērtāku, bez fiziskiem norobežojumiem.
 • Lai atslodze būtu produktīva, nodrošini iespēju brīvi komunicēt ar citiem un iegūt informāciju.
 • Atslodzes zonai jābūt viegli nolasāmai. Izmanto mēbeles, kas ļauj izvēlēties brīvas, relaksētas pozas.
 • Telpas daudzveidība var palīdzēt gūt iedvesmu.
 • Skats uz dabu vai pieeja dabas elementiem palīdz mazināt mentālo nogurumu.

TELPA KOPĪGAI ATSLODZEI

 • Atslodzes zona nedrīkst būt fiziski norobežota, tomēr tai jābūt atdalītai no komandas fokusa zonas.
 • Paredzi socializēšanās vietu ar sarunām piemērotu zonu, kas ir aicinoša un ļauj iesaistīties visiem.
 • Fokusa telpas ideju fiksēšanas rīkiem jābūt pārvietojamiem vai viegli pieejamiem arī no atslodzes zonas.
 • Iedvesmoties palīdzēs daudzveidīga vide un dabas elementi.
 • Individuālo un grupas, kā arī fokusa un atslodzes zonu telpiskās attiecības nosaka arī konkrētās darba vietas vai nodaļas profils.

DARBA VIETA:  TELPA STRATĒĢISKAI DOMĀŠANAI

Biznesa sfērās, kurās būtiskas “lielas” idejas un jāstrādā pie ilgtermiņa projektiem, piemēram, tehnoloģiju kompānijās, reklāmas aģentūrās, dizaina studijās un produktu attīstības nodaļās, galvenais radīt telpu, kas ļauj darbiniekam brīvi domāt. Šādi uzņēmumi ir dinamiski un bieži pakļaujas riskam, lai radītu drosmīgāko un inovatīvāko risinājumu. Darba ritms liek darbiniekiem intensīvi un ilgstoši koncentrēties izpētei un ideju attīstīšanai, tāpēc arī atslodzes brīži pēc tam var būt salīdzinoši ilgstoši.

 • Telpas INDIVIDUĀLAM FOKUSAM ir pilnībā izolētas, ļaujot darbiniekam koncentrēties veicamajam uzdevumam. Šīs telpas izmantojamas arī netraucētai atpūtai vienatnē.
 • KOMANDAS DARBA telpām jābūt fiziski norobežotām no pārējā biroja, ļaujot grupai koncentrēties kopīgam darbam. Zemas galda starpsienas ļauj norobežoties, lai veiktu individuālus uzdevumus, bet netraucē savstarpējai saziņai.
 • Atvērtajās SADARBĪBAS ZONĀS noris neformālas diskusijas, kurās komandai var pievienoties arī citi dalībnieki – gan aicināti, gan nejauši. Kad šī zona netiek izmantota kopējam darbam, tajā iespējams atpūsties un socializēties. Tāpat šo zonu var izmantot individuālam darbam, taču jārēķinās, ka atvērtības dēļ tas var tikt pārtraukts.
 • Centrālā PROJEKTA TELPA ļauj sanākt kopā vairākām komandām un strādāt lielākā grupā. Šī telpa var kalpot kā darbnīca, testēšanas laboratorija, ekspozīcija utt. Kad šī telpa netiek izmantota darbam pie kopīga projekta, darbinieki to var izmantot atpūtai vai neformālām sarunām.
 • Ņemot vērā vajadzību pilnībā koncentrēties, ATSLODZES TELPAS ir pilnībā nodalītas no darba zonām, tomēr tās atrodas netālu. Veicamais ceļš iedrošina ilgāk un pilnvērtīgāk atpūsties, lai pēc tam atkal nodotos intensīvam, fokusētam darbam.

DARBA VIETA:  TELPA TAKTISKAI IZPILDEI

Kompānijās, kurās būtiskākais ir precīza un plānveidīga darba izpilde, piemēram, pārdošanas un klientu apkalpošanas sfērā, nepieciešama cita telpiskā stratēģija. Šādos uzņēmumos komandas parasti strādā neatkarīgi viena no otras un pilda katra savu funkciju. Galvenais sasniegt prognozējamu rezultātu un strādāt efektīvi. Arī darba ritms ir citādāks – salīdzinoši īsi koncentrēšanās brīži mijas ar tikpat neilgu atslodzi.

 • Katrai komandai paredzēta vismaz viena atsevišķa PRIVĀTĀ TELPA. Pamatā tā izmantojama individuālam darbam, kas prasa koncentrēšanos. Tāfele vai ekrāns var palīdzēt darbiniekam izstrādāt ideju vai sakārtot informāciju. Privāto telpu papildinot ar apmeklētāju sēdvietu, tā var kalpot kā tikšanās vieta. Ņemot vērā straujo darba tempu, šī nelielā telpa izmantojama arī īsam atelpas brīdim. Lai darbinieks varētu ātri pārslēgties uz atslodzes režīmu, telpu ieteicams aprīkot ar mēbelēm, kas viegli ļauj mainīt pozu, piemēram, regulējama augstuma galdu. Atpūtas “efektivitāti” uzlabos skats uz dabu vai dabas elementi.
 • KOMANDAS TELPAI jābūt izolētai un norobežotai, ļaujot ar darbiem tikt galā ātri un efektīvi. Nelieli norobežojumi starp darba vietām nodrošina zināmu privātumu, bet netraucē informācijas apmaiņai.
 • ATSLODZES ZONA atrodas biroja centrā, ļaujot visām komandām tai ērti un ātri piekļūt. Telpas atvērtība iedrošina darbiniekus socializēties ne vien ar savu, bet arī citām komandām. Izvietojot šajā telpā rīkus ideju fiksēšanai, tiek veicināts spontāns radošums – gan strādājot komandā, gan individuāli.


No items found.